Bijeenkomsten volgens het rooster (zie hier)

Tot de volgende bijeenkomst!