Tijdens de presentaties kunnen de kinderen zelf objecten, die in de presentatie worden besproken op zoeken in, al dan niet digitale, sterrenkaarten. Ook kan daarvoor zo nodig, onder begeleiding, het internet worden gebruikt.