Diameter: 49.528 kilometer
Afstand tot de zon: 4,498 miljard kilometer
Temperatuur: -220o Celsius gemiddeld
Aantal manen: 14

Na de ontdekking van Uranus ontdekte astronomen een vreemde afwijking in de baan van de nieuw ontdekte planeet. In 1843 berekenden John Couch Adams en Urbain Le Verrier, onafhankelijk van elkaar, dat er buiten de baan van Uranus nog een grote planeet moest zijn. 23 september 1846 vonden Johann Galle en Heinrich d'Arrest de voorspelde planeet op minder dan één graad van de voorspelde locatie! De nieuwe planeet kreeg de naam van de Romeinse god van de zee, Neptunus.

Een jaar op Neptunus duurt 164,89 aardse jaren een dag slechts 16 uur. Ook Neptunus is een gasplaneet. In de baan van Neptunus dacht men een afwijking te hebben gevonden, later bleek dit een vergissing te zijn. Toch vond in 1930 de Amerikaanse astronoom Clyde Tombaugh een kleine planeet, die Pluto genoemd werd. Tot 2006 was Pluto de verste planeet, maar 24 augustus werd Pluto "gedegradeerd" tot dwergplaneet, omdat hij zijn baan niet heeft schoongeveegd. Sinds deze datum is Neptunus de laatste planeet in ons zonnestelsel.

Je bent aan het einde van het planetenpad gekomen. We hopen dat je zo meer geleerd hebt over de planeten in ons zonnestelsel. Je kunt het pad weer teruglopen om nóg meer te ontdekken over het heelal bij de sterrenwacht of door 1 van de telescopen te komen kijken. 

pijl links URANUS