Beste donateurs/belangstellenden.

Wij willen u graag informeren over de activiteiten van Sterrenwacht Saturnus de komende tijd.

Vrijdagavond Lezingen:  Het lezingen programma start weer op vrijdagavond 30 september 2022
Zaterdagmiddag Openstelling: De sterrenwacht is op zaterdagmiddag geopend tussen 13:30 en ~16:00
Zaterdagavond Jeugdgroepen:  De jeugdgroepen op zaterdagavond beginnen op 1 oktober 2022 om 19:00 weer.
  Onder Activiteiten->Jeugdgroepen 8+ en/of 12+  vindt u hierover gedetailleerde informatie.
Cursussen:   De Basiscursus Astronomie start op 12 oktober 2022
  De Vervolgcursus Waarnemen start op 11 januari 2023
   
   
 
   
   
   
   

Tot ziens in de sterrenwacht

Bestuur Sterrenwacht Saturnus.