Beste donateurs/belangstellenden.

Wij willen u graag informeren over de activiteiten van Sterrenwacht Saturnus de komende tijd.

Vrijdagavond Lezingen:  Vanwege corona zijn de vrijdagavond lezingen en kijkavonden voor het gehele seizoen 2020-2021 afgelast.
Zaterdagmiddag Openstelling: Tot nader bericht is de sterrenwacht  op zaterdagmiddag gesloten voor donateurs en publiek.
Zaterdagavond Jeugdgroepen:  De jeugdgroepen op zaterdagavond zijn vanwege corona t/m 16 januari 2021 afgelast. 
  Onder Activiteiten->Jeugdgroepen 8+ en/of 12+  vindt u hierover gedetailleerde informatie.
Cursussen:   De Basiscursus Astronomie is in oktober 2020 helaas niet doorgegaan.
  Ook de cursus Waarnemen zal in januari 2021 niet doorgaan.
Nieuwjaarsreceptie:  De gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie van de sterrenwacht zal in januari 2021 niet doorgaan.
   
De komende maanden gaan wij ons vol vertrouwen richten op het hervatten van onze activiteiten:
  Het vrijdagavond Lezingen programma vanaf medio september/oktober 2021
  De zaterdagmiddag openstelling in 2021 voor donateurs & publiek, zodra dat verantwoord kan.
  De hervatting van de jeugdgroepen in 2021 zodra dat verantwoord kan.
  De hervatting van cursussen in het nieuwe seizoen 2021-2022

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling voor de sterrenwacht. Blijf gezond en hopelijk zien wij u weer in 2021.

Bestuur Sterrenwacht Saturnus.