Beste donateurs / belangstellenden.

Wij willen u graag informeren over de activiteiten van Sterrenwacht Saturnus de komende tijd.

Vrijdagavond: 
Het lezingen programma start jaarlijks op vrijdagavond vanaf eind september. Aanvang 20:00 uur, met onderwerpen betreffende astronomie en ruimtevaart. Zaal open 19:30 uur.

Zaterdagmiddag:
De sterrenwacht is op zaterdagmiddag geopend tussen 13:30 en 17:00, voor donateurs en publiek.

Zaterdagavond:
De jeugdgroep 8+ op zaterdagavond begint jaarlijks eind september vanaf 19:00 uur voor kinderen van 8 jaar en ouder. Zie de website voor uitgebreide informatie.

Cursussen: 
D
e Basiscursus Astronomie start jaarlijks in oktober. Er worden 8 lessen op de woensdagavond gegeven.
Waarneemcursus astronomie start jaarlijks half januari. Er worden 5 lessen op de woensdagavond gegeven,

Scholen:
Het hele jaar door heeft onze sterrenwacht programma's voor scholen, met rondleidingen, lezingen en proefjes voor de leerlingen.

Verenigingen, bedrijven  en particulieren:
De sterrenwacht verzorgt voor u het hele jaar, graag een interessant programma met bijvoorbeeld een rondleiding en/of lezing.

Vragen:
Aanvullende informatie vindt u op onze website en vragen via onze email beantwoorden wij graag ga hiervoor naar email contacten     

Tot ziens in de sterrenwacht

Bestuur Sterrenwacht Saturnus.