Beste donateurs/belangstellenden.

Wij willen u graag informeren over de activiteiten van Sterrenwacht Saturnus de komende tijd.

Vrijdagavond Lezingen:  Het lezingen programma is weer gestart. In het jaarprogramma leest u daar meer over
Zaterdagmiddag Openstelling: De sterrenwacht is op zaterdagmiddag geopend tussen 13:30 en ~16:00
Zaterdagavond Jeugdgroepen:  De jeugdgroepen op zaterdagavond beginnen vanavond 25 september om 19:00 weer.
  Onder Activiteiten->Jeugdgroepen 8+ en/of 12+  vindt u hierover gedetailleerde informatie.
Cursussen:   De Basiscursus Astronomie start op 19 en 20 oktober 2021
  De Vervolgcursus Waarnemen start in januari 2022
   
   
 
   
   
   
   

Tot ziens in de sterrenwacht

Bestuur Sterrenwacht Saturnus.