Ook dit jaar biedt de sterrenwacht weer een aantal cursussen. De vernieuwde basiscursus astronomie start in het komende seizoen op woensdagavond 16 oktober 2019.

De vervolgcursus of zoals wij dat noemen de waarneemcursus astronomie start op woensdagavond 15 januari 2020.

Herfst 2020: Start nieuwe Basiscursus Astronomie

Januari 2021: Vervolgcursus Astronomie: Waarnemen

Incidenteel bieden wij workshops aan, deze worden tijdig vermeld op deze website.