Privacy verklaring Stichting Sterrenwacht Saturnus

Privacy verklaring Stichting Sterrenwacht Saturnus

Als Stichting Sterrenwacht Saturnus voelen wij ons verantwoordelijk voor de privacy van onze donateurs, (website) bezoekers en cursisten. In deze privacy verklaring kun je lezen welke persoonsgegevens de Sterrenwacht verzamelt en hoe deze worden gebruikt en beveiligd.

Stichting Sterrenwacht Saturnus, gevestigd aan de Van Veenweg 98, 1701 HH te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Het bestuur van de Sterrenwacht kan benaderd worden voor vragen over deze privacy verklaring via email: info

Hieronder lees je welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en hoe lang wij deze bewaren. We raden je aan even de tijd te nemen om dit te lezen.

Voor donateurs van de Sterrenwacht

Als je donateur bent, gebruikt de Sterrenwacht de volgende persoonsgegevens van je:

·    Voor- en achternaam
·    Adresgegevens
·    Telefoonnummer
·    E-mailadres
·    Geboortedatum
·    Bankrekeningnummer

De Sterrenwacht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·    Het afhandelen van donatie en betaling
·    Verzenden van ons maandblad Titan, informatie over activiteiten van de club of informatie met betrekking tot weer- en sterrenkunde
·    Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit relevant is vanuit het oogpunt van donateurschap van de stichting

Jouw gegevens bewaren we zo lang:

·    Je naam, adres, contactgegevens en donaties tot maximaal 7 jaar na opzegging (om te voldoen aan belastingwetgeving)
·    Je e-mailadres voor nieuwsbrieven totdat je aangeeft geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen of je donateurschap is beëindigd

Voor bezoekers en cursisten

Wanneer je de Sterrenwacht bezoekt, verzamelt de Sterrenwacht de volgende persoonsgegevens van je:
·    Foto’s tijdens bijeenkomsten en evenementen, zoals de jaarlijkse Landelijke Sterrenkijkdagen en Starparties

Wanneer je je inschrijft voor een cursus verzamelt de Sterrenwacht deze persoonsgegevens van je:

·    Voor- en achternaam
·    Adresgegevens
·    Telefoonnummer en e-mailadres
·    Bij betaling via de bank, het bankrekeningnummer

De Sterrenwacht gebruikt jouw gegevens voor de volgende doelen:

·    Het versturen van ons maandblad Titan
·    Foto’s kunnen op onze website, of in ander promotiemateriaal van de Sterrenwacht worden gebruikt. Indien je liever niet op foto’s staat of bezwaren hebt   tegen het gebruik daarvan, dan kan je dit aangeven bij de fotograaf. Je mag ook altijd het bestuur benaderen.

Jouw gegevens bewaren we zo lang:

·    Foto’s worden bewaard zolang relevant voor de Sterrenwacht. Ze worden verwijderd wanneer je daarom vraagt.
·    De gegevens voor inschrijving voor cursussen worden na 1 jaar na het volgen van de cursus verwijderd.


Voor bezoekers van onze website:

De Sterrenwacht gebruikt alleen technische, functionele cookies op de website www.sterrenwachtsaturnus.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en veiligheid van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Hoe wij persoonsgegevens beheren

Alleen personen die door het bestuur zijn aangewezen en belast met de verwerking van persoonsgegevens hebben toegang en inzicht in deze gegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van de stichting per email info. De Sterrenwacht wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

De Sterrenwacht verstrekt je informatie niet aan derden, tenzij we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door de Sterrenwacht.
Je kunt je verzoek sturen naar email info
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je een paar vragen stellen om je identiteit te controleren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na vier weken, op jouw verzoek.

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 januari 2024 door Paul Volman, voorzitter van Stichting Sterrenwacht Saturnus