Donateur worden?

Dank u wel voor uw belangstelling voor de sterrenwacht. Donateurs ontvangen 10 maal per jaar het clubblad Titan. Tevens hebben zij gratis toegang tot lezingen en kijkavonden en mogen, onder deskundige leiding, gebruik maken van alle apparatuur van de stichting.

Donateurs van de sterrenwacht:

  • ontvangen 10 maal per jaar de Titan, de periodieke uitgave van de sterrenwacht.
  • hebben gratis toegang tot de sterrenwacht, op zaterdagmiddag, lezingen op vrijdagavond en kijkavonden.
    • kinderen vanaf 8 jr. kunnen op zaterdagavond de jeugdgroep 8+ bezoeken. 19:00 tot 20:00.
  • kunnen onder deskundige leiding gebruik maken van telescopen en apparatuur van de sterrenwacht.
  • ontvangen korting op cursussen en workshops.

Het donateurschap bedraagt €47,50 per jaar; een hogere bijdrage is altijd welkom.

Het donateurschap loopt per kalenderjaar en wordt tot wederopzegging stilzwijgend verlengd.

Bij inschrijving gedurende het lopende jaar wordt uw donatie voor dat jaar naar evenredigheid berekend.

Wilt u donateur worden?

Download het inschrijfformulier. Vul het in en stuur het op. U kunt het ook invullen, scannen en mailen naar het info @.....  mailadres van de sterrenwacht.

Wilt u aanmelden voor de jeugdgroep 8+ ?

Download het inschrijfformulier. Vul het in en stuur het op. U kunt het ook invullen, scannen en mailen naar het info @.....  mailadres van de sterrenwacht.

Informatie over de jeugdgroep 8+

Download het informatieformulier over de jeugdgroep 8+.