Donateurs ontvangen 10 maal per jaar het clubblad Titan. Tevens hebben zij gratis toegang tot lezingen, filmmiddagen en kijkavonden en mogen, onder deskundige leiding, gebruik maken van alle apparatuur van de stichting.

Het Donateurschap kost € 47,50 per jaar; een hogere bijdrage is altijd welkom.

Wilt u donateur worden?

Download het inschrijfformulier.