Donateur worden?

Bedankt voor je belangstelling voor de sterrenwacht!

Donateurs ontvangen 10x per jaar het clubblad Titan. Ook hebben zij gratis toegang tot lezingen en kijkavonden.
Verder mogen ze, onder deskundige leiding, gebruik maken van alle apparatuur van de sterrenwacht.

Donateurs van de sterrenwacht:

  • ontvangen 10x per jaar de Titan, het clubblad van de sterrenwacht.
  • hebben gratis toegang tot de sterrenwacht, op zaterdagmiddag, lezingen op vrijdagavond en kijkavonden.
    • kinderen vanaf 8 jaar kunnen op zaterdagavond de jeugdgroep 8+ bezoeken. 19:00u tot 20:00u.
  • kunnen onder deskundige leiding gebruik maken van telescopen en apparatuur van de sterrenwacht.
  • ontvangen korting op cursussen en workshops.

Het donateurschap bedraagt €52,50 per jaar; een hogere bijdrage is altijd welkom.
Het donateurschap loopt per kalenderjaar en wordt tot wederopzegging stilzwijgend verlengd.
Bij inschrijving gedurende het lopende jaar wordt uw donatie voor dat jaar naar evenredigheid berekend.

IBAN: NL15RABO0326991344

Wil je donateur worden?

Download het inschrijfformulier. Vul het in en lever het in. Je kunt het ook invullen en mailen naar E-mail:info

Wil je je aanmelden voor de jeugdgroep 8+ ?

Download het inschrijfformulier. Vul het in en lever het in. Je kunt het ook invullen en mailen naar E-mail: info

Informatie over de jeugdgroep 8+

Download het informatieformulier over de jeugdgroep 8+.