De historie van de sterrenwacht

Stichting Sterrenwacht Saturnus te Heerhugowaard werd opgericht op 8 september 1976 met als doelstelling het populariseren van sterrenkunde, ruimtevaart, informatica, natuur & techniek etc. Van begin af aan was het de bedoeling daar een publiekssterrenwacht van te maken, toen der tijd heten dat volkssterrenwacht.
Maar eigenlijk gaat de sterrenwacht al verder terug in de tijd. 

Bunkers op 1969

In 1969 werd Het eerste observatorium boven op een oude bunker gebouwd. De bunker, aan de Hoeverweg tussen Alkmaar en Egmond aan de Zee,  staat er nog steeds en is een onder deel van een bunkercomplex uit de 2e wereld oorlog die door de Duitsers gebruikt werd als verdediging voor het toenmalig vliegveld Bergen. Het observatorium is inmiddels verdwenen.

In 1972 werd het naastgelegen ijsstadion "de Meent' gebouwd. Door de halfopen constructie en de daardoor ontstane lichtvervuiling, was de sterrenwacht genoodzaakt om deze locatie te verlaten en is in 1976 de Stichting Sterrenwacht Saturnus opgericht. Er werd in overleg met de Gemeente Heerhugowaard een locatie gevonden, dit werd het  voormalig noodlokaal  van Huygenwaard aan de Rustenburgerweg 3a te Heerhugowaard, tegenwoordig is dit het Huygens College.  We hadden toen de beschikking over een aantal lokalen. Een lokaal werd ingericht als bezoekers ruimte.  Het waarnemen gebeurde op het schoolplein, daar werden de telescopen opgesteld. Vaste opstelling hadden we nog niet. Een ander lokaal werd ingericht als werkplaats en daar werden de eerste telescopen en monteringen gebouwd.  De sterrenwacht was een groot succes en de bezoekersavonden werden druk bezocht.  

 Rustenburgerweg

  .

De hoofdtelescoop, een houten 38cm Newton hier op de voorgrond, was het pronkstuk van de sterrenwacht. De sterrenwacht groeide en er was duidelijk behoefte aan een vaste locatie. Begin jaren ’80 waren er plannen om een observatorium te gaan bouwen. In overleg met de Gemeente Heerhugowaard werd een locatie gevonden in het park aan de Van Veenweg 98 te Heerhugowaard. Daar verrees in 1982 de sterrenwacht in de vorm van een klein vierkant gebouwtje met een koepel er bovenop. In de koepel kwam een zware vork montering met de grote 38cm Newton te staan. 

Koepel in het parkDe benedenruimte was ingericht als wachtkamer en doka tegelijk. Een keukentje  en wc  waren maakten het geheel af. 

Het clubgebouw verwisselde in die tijd ook van locatie en werd ondergebracht in een voormalige dependance van het gemeentehuis aan de Korte Dreef 15a, alweer wat dichter bij de koepel, maar toch nog op enige afstand het was niet anders. Ook in dit nieuwe clubgebouw hadden we de beschikking over meerdere lokalen die als bezoekers ruimte en werkplaats waren ingericht.

Toen ook dit clubgebouw aan de Korte Dreef op de nominatie stond om gesloopt te worden, moesten  we verhuizen. Een andere locatie was niet zomaar voorhanden. Omdat je als sterrenwacht toch ook graag dicht bij je eigen koepel wilt zitten, zijn er plannen gemaakt voor de eerste verbouwing, zeg maar fase 1. Deze verbouwing bestond uit de huidige presentatiezaal, kantoor (nu de keuken) en een werkplaats (nu de bibliotheek).

Sterrenwacht uit de jaren 90

 De verbouwing was een groot succes. We hadden nu een eigen onderkomen: het kon niet op. Toch bleek dat de werkplaats veel te klein was en al heel snel na de eerste verbouwing volgde fase 2, de huidige werkplaats en fase 3, de huidige elektronica-werkplaats. Deze laatste fase werd in 1997 gerealiseerd.

In 2005 is er een een nieuw bestuur gevormd. Nieuwe mensen en een nieuwe wind gingen door de stichting. Er waren enige renovaties nodig aan de koepel en die hebben we met hulp van vele donateurs tot stand gebracht. Naast een telescoop in de koepel, was er ook behoefte waarnemingen te doen met losse telescopen vooral  tijdens waarneem cursussen kunnen de cursisten hun eigen telescoop buiten opstellen. Daarom is er in 2015 besloten om het gras te vervangen door een betegeld plein en daar is in 2016 een zonnewijzer  in geplaatst.

 Sterrenwacht Satunrus