Bijgewerkt: Theo - 27 november 2021

Voor de Kinderen

Meisjes en jongens.

Begin en eind van het seizoen: Dit seizoen van de jeugdgroep 8+ begint op zaterdag 1 oktober 2022. De laatste bijeenkomst valt op zaterdag 29 april 2023.
Tijdens de  tussenliggende schoolvakanties is er geen jeugdgroep 8+.

Zes sprekers en knutselen: Met Eef Boschman, Henk Mink, Channah Vogel, Ronald Aker en Frans Anink hebben we het komende seizoen zes sprekers voor de jeugdgroep 8+.
Natuurlijk gaat het knutselen met Lisa ook gewoon door. Lisa heeft er heel veel zin in.

Corona: Laten we hopen dat corona ons zo langzamerhand met rust laat en dat we weer een beetje gewoon kunnen doen. Totdat het helemaal zover is moeten we nog wel rekening houden met corona en ons aan de regels die daarbij horen houden. Wij hopen het niet maar, als corona het ons weer moeilijk gaat maken, zullen we de regels die daarvoor worden opgesteld volgen, Ook al zal dat betekenen dat de sterrenwacht dan weer moet worden gesloten.

Hoe dan ook: Voorlopig ziet het er hoopvol uit en kunnen we niet wachten weer met de jeugdgroepen van start te gaan.

Theo Hoogerhuis

 

Voor de ouders

Dames en Heren

De jeugdgroepen gaan weer van start. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 1 oktober.

Hoe gaan wij dat doen: Ervan uitgaande dat in september de grootste problemen voorbij kunnen zijn is het de bedoeling als 'normaal' de jeugdgroepen te herstarten. Wij gaan er ook van uit dat in september weer  'normaal' kan worden geknutseld.

Mochten er onverhoopt, van overheidswege, beperkingen worden opgelegd dan zullen wij daarop reageren.

 

Sprekers: Er zijn bij de jeugdgroepen een aantal nieuwe sprekers betrokken. Veel van de vrijdagavond sprekers hebben zich bereid verklaard ook op zaterdag bij de jeugdgroep 8+ hun lezing te willen herhalen. Aangepast op de leeftijd natuurlijk geeft dit een extra dimensie en meer variatie in onderwerpen.

 

Wachtruimte: Wij gaan ervan uit dat ouders en begeleiders weer als vanouds in de zaal de lezingen en het knutselen kunnen meemaken. Desgewenst is ook de bibliotheek als wachtruimte beschikbaar.

 

Niet willens en wetens: Het spreekt voor zich dat wij de jeugdgroepen niet willens en wetens laten doorgaan. Als de omstandigheden zich onverhoopt verslechteren dan zullen wij, zo nodig en na overleg met u, de bijeenkomsten staken. Wij doen ons best één ander goed te laten verlopen en staan daarbij open voor uw op en aanmerkingen. Voor al het overige waarin deze uiteenzetting niet voorziet vragen wij uw begrip en verzoeken wij u vriendelijk onze aanwijzingen op te willen volgen.

Ik hoop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen of opmerkingen dan verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet.

Theo Hoogerhuis.